1945
G. Topîrceanu—Migdale Amare
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , ,

1945, G. Topîrceanu—Migdale Amare, browsable at Dispozitiv Books(Popa Tatu 20)

Versuri umoristice și fanteziste, EDIȚIA III-a, EDITURA—Cartea Românească, București, PREȚ—400 Lei.