1954
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1954, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

EDITURA Consiliului Central al Sindicatelor, REDACTOR DE CARTE—Costin Ștefănescu, PUNEREA ÎN PAGINĂ—Adrian Zahareanu, TEHNOREDACTAREA—Siegfried Munzer, PREZENTAREA GRAFICĂ—Adriana Vladu, TIPARUL ADÎNC (FOTOGRAFII ȘI PLANȘE—Întreprinderea Poligrafică nr.4, TIPARUL ÎNALT (TEXTELE) ȘI LEGATORIE—Tipografia Editurii C.C.S., TIRAJ—15.000 exemplare, HÎRTIE—Velină 120 gsm.