1956(4)
Lupta de Clasă
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1956(4), Lupta de Clasă, Biblioteca V.A. Urechia

Organ teoretic și politic al Comitetului Central al PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN, SERIA a V-a, ANUL XXXVI, Nr. 4, Aprilie 1956, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii “I.V. STALIN” București, EXEMPLARUL—1,50 LEI.