1960
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1960, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Oficiul Național de Turism CARPAȚI, Fotografiile au fost realizate de laboratorul fotografic al O.N.T. Carpați precum și de la laboratoarele AGERPRESS și DECORATIVA. TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București EXEMPLARUL—15 lei.