1962
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1962, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de Oficiul Național de Turism CARPAȚI, REDACTOR RESPONSABIL—Victor Bănciulescu, PREZENTARE GRAFICĂ—Petre Carp, TEHNOREDACTOR—Mircea Grigorescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București EXEMPLARUL—11 lei.