1962(128)
Orizonturi
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1962(128), Orizonturi, Biblioteca V.A. Urechia

REVISTA PĂCII, Ianuarie 1962, Anul XI, REDACTORUL ȘEF AL EDIȚIEI ROMÎNE—Mihai Șora, EDITURA—de stat pentru imprimate și publicații, Editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R., COPERTĂ— Industrializarea R.P. Bulgaria se face cu pași repezi. Pretutindeni se ridică noi fabrici și uzine. EXEMPLARUL—2,50 LEI.