1962(131)
Orizonturi
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1962(131), Orizonturi, Biblioteca V.A. Urechia

REVISTA PĂCII, Editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R., Aprilie 1962, Anul XI, REDACTORUL ȘEF AL EDIȚIEI ROMÎNE—Mihai Șora, EDITURA—de stat pentru imprimate și publicații, COPERTĂ—Tînără din R.D. Vietnam, EXEMPLARUL—2,50 LEI.