1963
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1963, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de Oficiul Național de Turism CARPAȚI, REDACTOR RESPONSABIL—Victor Bănciulescu, PREZENTARE GRAFICĂ—Constantin Mucica, TEHNOREDACTOR—Mircea Grigorescu, CORECTORI—Nana Ghelles, Pompiliu Voiculeț, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București EXEMPLARUL—11 lei.