1966
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1966, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de Oficiul Național de Turism CARPAȚI, REDACTOR RESPONSABIL—M.I. Pascu, PREZENTARE GRAFICĂ—Dan Băiașu, PREZENTARE TEHNICĂ—Radu Popa, CARTOGRAFIE—V. Marinache, SECRETAR DE REDACȚIE—Pompiliu Voiculeț, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București EXEMPLARUL—10 lei.