1969
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1969, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de Oficiul Național de Turism CARPAȚI, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București EXEMPLARUL—12 lei.