1970(10)
Revista Căilor Ferate
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1970(10), Revista Căilor Ferate, Biblioteca V.A. Urechia

Anul XVIII (57), Octombrie, nr. 10 (741), Organ al Ministerului Transporturilor și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România, EDITURA—Transporturilor și Telecomunicațiilor, REDACȚIA—București.