1970(6)
Revista Căilor Ferate
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1970(6), Revista Căilor Ferate, Biblioteca V.A. Urechia

Anul XVIII (57), Iunie, nr. 6 (737), EDITURA—Transporturilor și Telecomunicațiilor, REDACȚIA—București.