1970(8)
Revista Căilor Ferate
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1970(8), Revista Căilor Ferate, Biblioteca V.A. Urechia

Anul XVIII (57), August, nr. 8 (739), Organ al Ministerului Transporturilor și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România, EDITURA—Transporturilor și Telecomunicațiilor, REDACȚIA—București.