1971(12)
Revista Căilor Ferate
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1971(12), Revista Căilor Ferate, Biblioteca V.A. Urechia

Anul I (58), Decembrie, nr. 12 (755), Organ al Ministerului Transporturilor și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România, EDITURA—Transporturilor și Telecomunicațiilor, REDACȚIA—București.