1971(2)
Lupta de Clasă
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1971(2), Lupta de Clasă, Biblioteca V.A. Urechia

Organ teoretic și politic al Comitetului Central al PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN, SERIA A V-a, ANUL LI, Nr. 2, Februarie 1971, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii “I.V. STALIN” București, EXEMPLARUL—3 LEI.