1973(4)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1973(4), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul IV, nr. 4 (13), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Constandina Brezu, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Mihai Sadoveanu, portret în ulei, de A. Băeșu în 1919 la Fălticeni (Colecția M.L.R.), COPERTA IV—Pictură în ulei de Lucian Blaga, datînd aproximativ din anii 1913-1914 (Colecția Lelia Gr. Rugescu), FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.