1974
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1974, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de redacția publicațiilor pentru turism, REDACTOR RESPONSABIL—Nicolae Docsănescu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Popa, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—14 lei.