1977
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1977, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de Revista ROMÂNIA PITOREASCĂ, REDACTOR RESPONSABIL—Nicolae Docsănescu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Emil Chendea, PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Popa, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Arta Grafică, București, EXEMPLARUL—14 lei.