1979(1)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1979(1), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROM NE, Anul X, nr. 1 (34), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Alexandru Macedonski, portret in ulei de D. Florian din anul 1896, aparținînd coleției prof. Dan Smântănescu, COPERTA IV—Zaharia Stancu, Ambianță Familială, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.