1979(2)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROM NE, Anul X, nr. 2 (35), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Gala Galaction în viziunea lui Dem. I. Demetrescu, portret în ulei păstrat în colecțiile Muzeului Literaturii Române, COPERTA IV—Casa copilăriei scriitorului din Tritenii de Jos, fotografii comunicate de Sergiu Pavel Dan, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.