1979(3)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1979(3), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROM NE, Anul X, nr. 3 (36), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Tudor Vianu, desen de Eugen Drăguțescu, păstrat în arhiva familiei, COPERTA IV—Interior din ultima locuință a poetului Al. Philippide, București, Str. Ilarie Chendi, nr. 9, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.