1979(4)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1979(4), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul X, nr. 4 (37), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Costache Negruzzi, portret de epocă în ulei; Tabolul se află în colecția Institutului de istorie și teorie literară “G. Călinescu”, COPERTA IV—Mobilier și obiecte Hortensia Papadat-Bengescu, aflate în păstrarea familiei, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.