1980(2)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1980(2), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XI, nr. 2 (39), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—T. Arghezi, portret in ulei de Camil Ressu, păstrat în colectiile Muzeului de artă a R.S. România, COPERTA IV—Aspecte din camera de lucru a lui Ion Pillat, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.