1988(3)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1988(3), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XIX, nr. 3 (72), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Dimitrie Stelaru, fotografie la debut, COPERTA IV—Desen-schiță de Dan Botta la traducerile sale din tragicii greci (Arhiva Muzeului Literaturii Române), FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—35 lei.