1989(2)
Magazin Istoric
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , , ,

1989(2), Magazin Istoric, browsable at Dispozitiv Books(Popa Tatu 20)

REVISTĂ DE CULTURĂ ISTORICĂ, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTAREA ARTISTICĂ–Radu Ion Popescu, ANUL XXIII, Nr. 2 (263), Februarie 1989, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—6 LEI.