1989(4)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1989(4), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XX, nr. 4 (77), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Ion Creangă, desen de Constantin Baciu, COPERTA IV—Ilustrație de Traian Brădean la “poveștile” lui Creangă, FOTOREPRODUCERI—Ion Victor Velculescu, RETUȘ FOTO—Florica Pricu-Braicu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—35 lei.