1956(4)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1956(4), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă lunară editată de Comitetul Femeilor Democrate din R.P.R., Anul IX, Nr. 4, Aprilie, COPERTA I—Ștefan LUngu, Erou al Muncii Sociliste, Paraschiva Matei, activistă a Comitetului raional P.M.R. “N. Bălcescu” din Capitală și Gheorghe Pataki, miner discutînd într-una din pauzele congresului în holul Ateneului R.P.P. cu Maria Zidaru, președinta gospodăriei agricole colective din Păulești, COPERTA IV—Copii din comuna Bragadiru în jurul pomului de iarnă, TIPOGRAFIA—Combinatul poligrafic Casa Scînteii “I.V. Stalin”, EXEMPLARUL—50 bani.