1956(5)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1956(5), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă lunară social-politică și culturală editată de Comitetul Femeilor Democrate din R.P.R., Anul IX, Nr. 5, Mai, COPERTA I—Vasile Voichiță, Erou al Muncii Socialiste în mijlocul colectiviștilor din Sînnicolau Mare, regiunea Timișoara, Fotografie de T. Kohn, COPERTA IV—Turmă de oi în munții Cibinului, Fotografie de G. Vulpaș, TIPOGRAFIA—Combinatul poligrafic Casa Scînteii “I.V. Stalin”, EXEMPLARUL—50 bani.