1956(6)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1956(6), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă lunară social-politică și culturală editată de Comitetul Femeilor Democrate din R.P.R., Anul IX, Nr. 6, Iunie, TIPOGRAFIA—Combinatul poligrafic Casa Scînteii “I.V. Stalin”, EXEMPLARUL—50 bani.