1960(3)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1960(3), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 3, Martie, TIPOGRAFIA—Universul Întreprindere Industrială de Stat, EXEMPLARUL—2 lei.