1963(10)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1963(10), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 10, Octombrie, COPERTA I—Culesul strugurilor la G.A.S., TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.