1963(12)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1963(12), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 12, Decembrie, COPERTA I—La biblioteca din comuna Arbore, regiunea Suceava, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.