1964(2)
Revista Muzeelor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1964(2), Revista Muzeelor, Biblioteca V.A. Urechia

Comitetul de stat pentru cultură și artă, Apare sub îngrijirea Comisiei Muzeelor Științifice din C.S.C.A., Anul I, nr. 2, REDACTOR ȘEF—Lucian Roșu, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—7 lei.