1966(1)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1966(1), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 1, Ianuarie, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, COPERTA I—Ortensia Teodorescu, cooperatoare din comuna Bucovăț, regiunea Banat, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.