1966(5)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1966(5), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 5, Mai, COPERTA I—Ana Pandur, muncitoare la Fabrica de încălțăminte și pielărie “Clujana”, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.