1968(2)
Revista Muzeelor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

Comitetul de stat pentru cultură și artă, Apare sub îngrijirea Consiliului Muzeelor Monumentelor din C.S.C.A., Anul V, nr. 2, REDACTOR ȘEF—Lucian Roșu, EXEMPLARUL—7 lei.