1969(3)
Revista Muzeelor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1969(3), Revista Muzeelor, Biblioteca V.A. Urechia

Comitetul de stat pentru cultură și artă, Apare sub îngrijirea Consiliului Muzeelor Monumentelor din C.S.C.A., Anul VI, nr. 3, REDACTOR ȘEF—Lucian Roșu, COPERTA—Jean Eugen, COPERTA I—Lucian Grigorescu, N. Bălcescu (detaliu, col. Petre Oprea, foto Radu Braun), COPERTA IV—Farfurie de Oboga lucrată de Grigore Ciungulescu (col. Muzeului de artă populară al R.S.R., foto Dan Er. Grigorescu), EXEMPLARUL—7 lei.