1970(4)
Revista Muzeelor
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1970(4), Revista Muzeelor, Biblioteca V.A. Urechia

Comitetul de stat pentru cultură și artă, Apare sub îngrijirea Direcției Muzeelor din C.S.C.A., Anul VII, nr. 4, REDACTOR ȘEF—Lucian Roșu, COPERTA—Jean Eugen, COPERTA I—Pop Gheorghe, Alexandria (xilogravură – detaliu; în colecția Muzeului de artă din Cluj) COPERTA IV—Ion Andreescu, Pădure de mesteceni (detaliu; în colecția Muzeului de artă al Republicii Socialiste România), EXEMPLARUL—7 lei.