1971(1)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1971(1), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 1, Ianuarie, REDACTOR ȘEF—Maria Ciocan, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, COPERTA I—Interpreta de muzică populară Angela Buciu, foto: V. Vișinescu, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.