1971(2)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1971(2), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 2, Februarie, REDACTOR ȘEF—Maria Ciocan, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, COPERTA I—Maria Diaconescu din com. Brănești, jud. Dîmbovița, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.