1974(3)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1974(3), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Anul XXVII, Nr. 3, Martie, REDACTOR ȘEF—Maria Ciocan, PREZENTARE ARTISTICĂ—Ofelia Dumitrescu, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, CORECTOR—Doina Negulescu, COPERTA I—Tînăra mamă Maria Ochi împreună cu Stelian Gabriel, fiul său, din comuna Rucăr-Argeș, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.