1974(4)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1974(4), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Anul XXVII, Nr. 4, Aprilie, REDACTOR ȘEF—Maria Ciocan, PREZENTARE ARTISTICĂ—Ofelia Dumitrescu, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, CORECTOR—Doina Negulescu, COPERTA IV—Stanciu Elena și Mugureanu Maria, tinere cooperatoare care lucrează în sectorul sere al Cooperativei agricole din Scornicești, județul Olt, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.