1974(5)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1974(5), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Anul XXVII, Nr. 5, Mai, REDACTOR ȘEF—Maria Ciocan, PREZENTARE ARTISTICĂ—Ofelia Dumitrescu, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, CORECTOR—Doina Negulescu, COPERTA IV—Viorica Groza, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.