1961(9)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, COPERTA—Eugen Mihăescu, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București, EXEMPLARUL—7 Lei.