1962(11)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul II, Nr. 11, Noiembrie, COPERTA I—Servando Cabrera Moreno, TEHNOREDACTAREA—Andronica Popescu, CORECTURA—Lida Igiroșianu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București, EXEMPLARUL—7 Lei.