1962(5-6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul II, Nr. 5-6, Mai-Iunie, COPERTA I—Raoul Dufy, TEHNOREDACTAREA—Andronica Popescu, CORECTURA—Lida Igiroșianu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București, EXEMPLARUL—10 Lei.