1964(6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul IV, Nr. 6, Iunie, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, ACAD.—Al. A. Philippide, COPERTA I—GH.D. Anghel, Eminescu. TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.