1965(7-8)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul V, Nr. 7-8, Iunie-Iulie, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, ACAD.—Al. A. Philippide, COPERTA I—Geta Brătescu, Fragment din tapiseria Fertilitate, FOTOGRAFIA—Sorin Radu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.