1966(10)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul VI, Nr. 10, Octombrie, ACAD.—Al. A. Philippide, COPERTA I—Paul Romoșan, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.