1967(10)
Secolul 20
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul VII, Nr. 10, Octombrie, ACAD.—Al. A. Philippide, PREZENTARE ARTISTICĂ—Geta Brătescu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.